Nr. crt.

Tip proiect

Contract

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

Granturi tineri cercetători din UAIC

4/2018

01.01.2018-31.12.2019

Certificarea programelor de calculator utilizand un asistent de demonstrare

ARUSOAIE Andrei

Fisa de evidenta – 280

Fise rezultat

Anexa 2a

Nr. crt.

Tip proiect

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0020

01.01.2016 – 31.12.2018

EBSIS-Event Based Systems in Iasi- A Twinning between Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universite de Neuchatel and Technishe Universitat Dresden

Lect. dr. Emanuel Onica

Fisa de evidenta – 258

Fise rezultat

Anexa 2a

2.

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0394

01.10.2016-30.09.2018

Creșterea imunității la atacuri Zero-day prin analiză statică

Prof. dr. Dorel Lucanu

Fisa de evidenta – 257

Fise rezultat

Anexa 2a

Tip proiect

Titlu proiect Director proiect Fisa de rezultate Anexe

PNCDI II- Parteneriate-Subprogram Proiecte colaborative de cercetare aplicativa

Autentificare mutuala si managementul cheilor folosind cryptografie bazata pe identitate,fara key-escrow si functii de imperechere TIPLEA FERUCIO LAURENTIU

Fisa de evidenta nr. 168

Fisa de rezultate

Anexa 2a

  1. Raport 2014
  2. Raport 2015
  3. Raport 2016
  4. Raport final
Granturi Interne Un sistem iterativ pentru imbunatatirea rezultatelor parsari Edtlr MORUZ MIHAI ALEX Fisa de evidenta nr. 119

Fisa de rezultate

Anexa