Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a semnat în data de 19.10.2018 contractul de finanțare nr. 34PFE/19.10.2018 pentru implementarea proiectului Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC. Acest proiect a primit finanțare  în cadrul competiției Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, organizată de Ministerul Cercetării şi Inovării în cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

Obiectivul general al proiectului constă în susţinerea Planului Strategic de Dezvoltare Instituțională al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în vederea creșterea capacității de inovare, a competitivității și a impactului cercetării prin finanțarea excelenței. În acest scop, se va urmări atragerea și motivarea personalului de CDI, cu accent pe cercetătorii postdoctorali, pentru a-și dezvolta o carieră în activitatea de cercetare la nivel avansat, beneficiind de infrastructura instituțională și de programele de formare postdoctorală. Beneficiul pe termen lung în termenii dezvoltării durabile se va materializa prin atragerea și formarea resurselor umane în spiritul convergenței cu necesitățile de inovare ale societății și de abordare științifică interdisciplinară. De asemenea, este vizată dezvoltarea capacităţii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de valorificare şi difuzare a cunoştinţelor şi rezultatelor cercetării, prin iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat.

Având în vedere obiectivele prioritare care se regăsesc în Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

OS1. consolidarea recunoașterii internaționale pentru calitate în cercetare

OS2. dezvoltarea de facilități pentru susținerea transferului tehnologic

OS3.asigurarea bazei materiale pentru activitățile de cercetare

OS4. dezvoltarea personală a tinerilor cercetători

Un accent deosebit în stabilirea domeniilor prioritare la nivelul Universității s-a pus pe susţinerea proiectelor de colaborare în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologice vizionare, cu grad ridicat de risc şi aflate în stadii incipiente, specifice domeniului de prioritate publică „Tehnologii noi şi emergente”. Astfel, sunt încurajate colaborări interdisciplinare care se bazează pe ştiintele avansate şi ingineria de ultimă oră, precum și valorizarea în sens economic a rezultatelor cercetării, generarea unor venituri din cercetare.

Proiectul își propune să genereze efecte pe termen lung,  direcționate spre:

  • dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare prin sprijinirea tinerilor cercetători și încurajarea acestora să efectueze stagii de formare și documentare (interne, internaționale și în mediu de afaceri).
  • întărirea potențialului științific al grupurilor de cercetători din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin schimburi de bune practici care să ofere cercetătorilor competențe diverse.
  • întărirea potențialului instituțional al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin dezvoltarea de facilități pentru susținerea transferului tehnologic, atât prin dobândirea de know-how cât și prin realizarea unui centru de inovare și transfer, care să asigure legătura dintre activitatea de cercetare și mediul economic
  • dobândirea atributului de „excelență” a cercetării, prin satisfacerea anumitor criterii cheie: interdisciplinaritate, dimensiune internațională, calitate, utilitate pentru societate, susținerea dezvoltării durabile și a protecției mediului înconjurător.

Bugetul proiectului este 5,4 milioane lei.

Durata de implementare este de 26 luni.

Informații pentru depunere dosarelor de canditatura!

Director de proiect

Conf. univ. dr. Alin Marius Andrieș

Telefon: 0232 201749

Email: alin.andries@uaic.ro

Membrii echipei de implementare a proiectului 

Prof.dr. MANGALAGIU Ionel

Prof.dr. LUCHIAN  Tudor

Prof.dr. ZAIȚ  Adriana

Prof.dr. ONICIUC Cezar

Conf.dr. ASIMINEI Romeo

FELICE Elena

Conf.dr. MITROIU Mircea

Prof.dr. ARSENE Cecilia

Lect.dr. NECULĂEȘ Marius

Conf.dr. BALAN Marius

Conf.dr. ENĂCHESCU Cristian

Conf.dr.CIOBÂCA Ștefan

Prof.dr. BÎRLIBA Lucreţiu-Ion

Conf.dr. LIHACIU Ioan Constantin

Conf.dr. HOLMAN Andrei

Conf.dr. PINTILESCU Carmen

Lect.dr. STOLERIU Oana

CONSTANTIN Elena

ȚOPA Cristina

LINA Diana

ROSENHECH Elida

METODOLOGIE PRIVIND FINANȚAREA STAGIILOR, PARTICIPAREA LA CONFERINȚE ȘI PUBLICAREA DE ARTICOLE  ȘTIINȚIFICE

(informații aici)

OS1.A1. Publicare de articole în reviste indexate WEB of Science din cvartila Q1 (zona roșie, conform UEFSCDI) și articole în regim open acces în reviste Web of Science

OS1.A2. Participare la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare
OS4.A1. Realizare de stagii de cercetare (1-6 luni) la universități din Top 500 ARWU sau institute de cercetare
OS4.A2. Realizare de stagiu pentru înțelegerea/învățarea unor tehnici de lucru utile în proiecte inter/trans-disciplinare
OS4.A3. Realizare de stagii de documentare în vederea demarării de noi proiecte cu subiecte ce pot oferi avantaj competitiv în competiții interne și internaționale

Calendarul competiției:

Competiția Perioada de depunere a solicitărilor Perioada de desfășurare a activității
1 22 Octombrie– 26 Noiembrie 2018 25 Octombrie – 27 Noiembrie 2018
2 19 – 23 Noiembrie 2018 1 Decembrie 2018 – 26 Februarie 2019
3 18 – 22 Februarie 2019 1 Martie 2019 – 12 Iunie 2019
4 20 – 24 Mai 2019 13 Iunie 2019 – 29 August 2019
5 19 – 23 August 2019 1 Septembrie 2019 – 13 Noiembrie 2019
6 18 – 22 Noiembrie 2019 1 Decembrie 2019 – 27 Februarie 2020
7 17 – 21 Februarie 2020 1 Martie 2020 – 28 Mai 2020
8 18 – 22 Mai 2020 1 Iunie 2020 – 28 August 2020
9 17 – 21 August 2020 1 Septembrie 2020 – 12 Noiembrie 2020
IMPORTANT! Depunerea solicitărilor de finanțare pentru publicarea de articole științifice se face în regim continuu pe toată perioada desfășurării proiectului (până la epuizarea fondurilor disponibile).
 

I. Cursuri privind transferul tehnologic, dezvoltarea abilităților antreprenoriale și managementul proiectelor

2020

2019

2018

II. Evenimente de comunicare și popularizare a științei

2020

2019

2018

III. Work-shop-uri și mese rotunde organizate cu scopul susținerii transferului tehnologic ( în colaborare cu mediul public și privat în vederea identificării de posibile colaborări)

2020

2019

2018

Mulțumiri/Acknowledgment!

În cazul publicării articolelor științifice și a materialelor destinate participării la conferințe științifice este necesară recunoașterea contribuției proiectului prin utilizarea sintagmei:

  • în limba română: “Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”
  • în limba engleză: „This project is funded by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”

Pentru toate celelalte materiale destinate publicității sau manifestărilor științifice (conferințe, expoziții, workshopuri, mese rotunde, etc.) trebuie folosită, alături de această sintagmă, și marca „Conceput în Romania”.

Director de proiect

Conf. univ. dr. Alin Marius Andrieș

Telefon: 0232 201749

Email: alin.andries@uaic.ro

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”

„This project is funded  by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”

„Conceput în România”