Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

AXĂ PRIORITARĂ 6. Educație și competențe

Obiectiv Specific Măsura de finanţare Fişa program
6.7, 6.9 a Învățământ MAI ACCESIBIL – creşterea participării la învăţământul terţiar universitar şi non-universitar A POCU 6 7 9 a
6.7, 6.9 b Învățământ MAI ACCESIBIL – creşterea participării la învăţământul terţiar universitar şi non-universitar B POCU 6 7 9 b
6.8, 6.9 Măsuri sistemice în învățământului terțiar universitar şi non-universitar POCU 6 8 9 a
6.8, 6.9 Programe de dezvoltare profesională pentru personalului didactic din invățământului terțiar universitar şi non-universitar POCU 6 8 9 b
6.10 Învățământ tertiar universitar şi non universitar corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI POCU 6 10
6.11 Programele de formare profesională iniţială A) Burse B) Consiliere POCU 6 11
6.13 a Tranziția de la educație la viața activă – învăţământul terțiar universitar şi non universitar A) programe de studii doctorale şi postdoctorale POCU 6 13 a
6.13 b Tranziția de la educație la viața activă – învăţământul terțiar universitar şi non universitar B) Învăţare la locul de muncă – studenţi POCU 6 13 b
6.15 Programe de dezvoltare profesională pentru personalul didactic, formatori, a evaluatori de competenţe profesionale şi personalul din întreprinderi cu atribuţii în învăţarea la locul de muncă POCU 6 15
6.16 Sistem de educație şi formare profesională – Calitativ şi adaptabil POCU 6 16
6.17 Consolidarea capacității furnizorilor de educație şi formare profesională POCU 6 17

Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020

Axa prioritară Prioritatea de investiții Fişa program
1 Mari infrastructuri de CD POC 1 1 1

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Axa prioritară Prioritatea de investiții Fişa program
5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural POR 51
10.1 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale POR 10
Secţiune dedicată informaţiilor privind oportunităţile de finanţare din cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova ENI 2014-2020.

APELUL NR. 5 „DREPTURILE OMULUI – IMPLEMENTARE LA NIVEL NAȚIONAL”, lansat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene

Program Operational Infrastructura Mare (POIM)

Obiectivul specific Prioritatea de investiții Fişa program
4.1 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric POIM 4 1

Contact Biroul Proiecte de Dezvoltare

E-mail: sef.bpd@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, 2338, 2340

Adresă: Str. Lascăr Catargi, nr. 54, RO-700107, Iaşi