Titlu proiect ID Proiect Program Valoarea totală Manager proiect Fişa Proiect
Dezvoltarea oportunitatilor oferite doctoranzilor pentru traiectorii flexibile in cariera de cercetare 25 POSDRU 14.185.955,00 lei Pohoaţă Ion Fişa
Inovare si dezvoltare in programele doctorale si graduale universitare pentru adaptarea cercetarii stiintifice la nevoile societatii cunoasterii 14722 POSDRU 1.403.367,41 lei Gheorghe Iacob Fişa
Programe pentru cercetare doctorală de excelenţă în economie prin parteneriate active 22682 POSDRU 750.000,00 lei Onofrei Mihalea Fişa
Stagii de pregatire practica si activitati de stimulare a insertiei pe piata muncii pentru studenti si absolventi 31367 POSDRU 1.664.865,82 lei Creţu Carmen POSDRU_B_31367
Centru de formare si analiza in ingineria riscurilor 34597 POSDRU 1.670.551,95 lei Gontineac Mihai Fişa
Centru Regional pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul tinerilor 39982 POSDRU 1.338.641,00 lei Andrei Alma Fişa
Studii doctorale portal spre o cariera de excelenta in cercetare si societatea cunoasterii 47646 POSDRU 14.709.566,34 lei Iancu Ovidiu Gabriel Fişa
Dezvoltarea capacitatii de inovare si cresterea impactului cercetarii prin programe postdoctorale 49944 POSDRU 14.699.351,17 lei Luca Dumitru POSDRU_49944
Reconstructia statutului femeii de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse 50679 POSDRU 12.306.369,46 lei Turliuc Maria Nicoleta POSDRU_50679
Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 51391 POSDRU 5.730.947,87 lei Cozma Teodor POSDRU_51391
Cerinte Educationale pentru Toti-CESPeT 60655 POSDRU 7.069.244,91 lei Şoitu Laurenţiu Fişa
Salvati Copiii de Abandon si Neintegrare+SCAN 61264 POSDRU 20.126.873,00 lei Şoitu Laurenţiu POSDRU_61264
Comunitate universitara pentru managementul calitatii in invatamantul superior 61959 POSDRU 5.662.922,76 lei Nica Panaite POSDRU_61959
Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Comunicarea stiintei. Constructie institutionala (scoala postodoctorala) si program de burse (CommScie) 63663 POSDRU 12.703.517,55 lei Popa Dorin POSDRU_63663
Pregătirea doctoranzilor pentru evoluţie şi inserare profesională prin facilitarea accesului la burse de studiu şi prin oferirea de formări complementare recomandate de modelele de bună practică din spaţiul European 78342 POSDRU 16.800.308,51 lei Călţun Ovidiu Florin Fişa
Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate 133652 POSDRU 6.874.156,34 lei Popa Dorin POSDRU_133652
Programe doctorale si postdoctorale – suport pentru cresterea competitivitatii cercetarii in domeniul Stiintelor exacte  UAIC 137750 POSDRU 7.623.111,33 lei Aniculăesei Gheorghe Fişa
Dezvoltare Articulare şi Reconstrucţie în Pedagogia Socială – DarPS 139847 POSDRU 1.740.387,15 lei Şoitu Laurenţiu Fişa
Prin burse doctoralespre o nouăgeneraţie de cercetători de elită 155397 POSDRU 2.277.575,93 lei Maha Liviu George POSDRU_155397
Pregatirea documentelor suport in vederea implementarii procesului de mentinere si imbunatatire a stadiului de conservare a rezervatiei naturale „Dunele marine de la Agigea” 7186/2009 POS Mediu 348.493,41 lei Surugiu Victor POS_MEDIU_7186
Cross border educational exchanges in European Studies favourable framework in the diminishing the border effects at the Eastern frontier of EU MIS-ETC 933 POC 572.293,00 lei Pascariu Gabriela Carmen Fişa
Cross-border cooperation for common needs; Health, Environment, Sport- HES MIS-ETC-942 POC Popescu Veronica Fişa
Resources pilot centre for cross-border preservation of the aquatic biodiversity of Prut River MIS-ETC-1150 Joint Operational Programmme Ro-Ua-Md 2007-2013 12.648.225,89 lei Nicoară Mircea Nicuşor MIS-ETC_1150
Cross-border initiative for developing playful topiary art for education and leisure MIS-ETC-937 Joint Operational Programme Ro-Ua-Md 2007-2013 320.500,54 lei Tănase Cătălin MIS-ETC_937
Titlu proiect ID Proiect Program Valoarea totală Manager proiect Fişa Proiect
Informare Corecta – Cheia recunoasterii studiilor 2789 POSDRU Fişa
Parteneriat național pentru implementarea proiectelor firme-facultăți în vederea tranziției de la școală la viață activă(PACT) 3405 POSDRU 2.700.600,00 lei Varlan Cosmin Fişa
Centru pilot integrat pentru initierea si sprijinirea afacerilor, in scopul cresterii competitivitatii economiei romanesti in condittiile aderarii la UE si a dezvoltarii durabile 3852 POSDRU Munteanu Cornel Fişa
Modelul Economiei Sociale în România 33490 POSDRU 10.297.124,68 lei Şoitu Contiu Tiberiu Cristi Fişa
Absolventi pe piata muncii.Studiu de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor 41750 POSDRU Creţu Carmen Fişa
Egalitate la angajare si la locul de munca – campanie de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor la angajare si la locul de munca 41911 POSDRU Gavriluţă Nicu Fişa
Competente avansate – profesionale si de cercetare – in managementul riscului international 53202 POSDRU 18.613.767,00 lei Ursu Silviu Gabriel POSDRU_53202
Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri 53849 POSDRU Toma Constantin Fişa
Organizatia sindicala in invatamantul preuniversitar – succes prin parteneriat social si capital uman performant 54001 POSDRU Manolescu Irina Fişa
Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional  tehnic – MISS 55475 POSDRU 251.471,29 lei Borza Mioara POSDRU_55475
Managementu lcomunicarii cu alumni pentru instituţii de învăţământ superior din România 56283 POSDRU 17.253.472,20 lei Creţu Carmen POSDRU_56283
Academia de antreprenoriat bazată pe cunoştinţe 56330 POSDRU 854.288,68 lei AirineiDinu Fişa
Optimizarea procesului de inserţie a absolvenţilor din domeniul geografie pe piaţa forţei de muncă 57462 POSDRU 17.683.011,00 lei Iaţu Corneliu POSDRU_57462
Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoștințe pentru îmbunătățirea managementului universităților economice, in contextul noului Cadru National al Calificărilor din Învățământul Superior 58160 POSDRU 350.246,00 lei Airinei Dinu Fişa
Definirea calificarii de psiholog si a descriptorilor sectoriali de invatare, in vederea adaptarii programelor de master in psihologie la nevoile pietei muncii din Romania 58717 POSDRU 18.756.642,00 lei Constantin Ticu Fişa
Performanta si excelenta in cercetarea post doctorala in domeniul stiintelor economice din Romania 59184 POSDRU 18.232.147,00 lei Pascariu Gabriela Carmen Fişa
Asigurarea calităţii din învăţământul masteral internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior – 59367 POSDRU 1.098.613,81 lei Fotache Marin Fişa
Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţia publică 60072 POSDRU Onofrei Mihalea Fişa
Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si pamantului 61150 POSDRU 35.013,86 lei Iancu Ovidiu Gabriel Fişa
Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită (SPODE) 61755 POSDRU Işan Vasile Fişa
Training orientat spre practica prin firma simulata/de exercitiu (Top FSE) 61851 POSDRU 2.593.000,00 lei Constantin Ticu Fişa
Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate 61879 POSDRU 13.941.974,00 lei Onofrei Mihalea Fişa
Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătirepostdoctoralăşiburse postdoctorale de cercetare 62259 POSDRU 19.113.484,00 lei Poede Gheorghe Fişa
Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară 62307 POSDRU 8.457.976,00 lei Sandu Ion Fişa
Instruirea profesorilor de informatica pe Tehnologia .Net 62426 POSDRU 5.792.196,06 lei Grigoras Gheorghe Fişa
„Formare si asistenta in domeniu managerial – antreprenorial pentru mici si viitori intreprinzatori, manageri si angajati din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru si Sud-Est” 62459 POSDRU 794.997,20 lei Manolescu Irina Fişa
Formarea personalului universitar si a studentilor in utilizarea instrumentelor informatice moderne in domeniul managementului universitar 62689 POSDRU 487.200,00 lei Pleşcan Bogdan Fişa
Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru studentii din domeniul economie-afaceri internationale 62955 POSDRU 11.168.004,00 lei Pascariu Gabriela Carmen Fişa
Competente in comunicare – performanta in educatie 63169 POSDRU Creţu Carmen Fişa
Acces real la piatamunciiprinintreprindereasimulata 63442 POSDRU Baciu Livia Fişa
Calitate, inovare, comunicare in sistemul de formare continua a didacticienilor in invatamintul superior 63709 POSDRU 19.637.068,00 lei Cozma Theodor Fişa
CITYAUDIT.RO -Sistem on-line de formaresiinformare in marketing siinstrumente de afaceripentruantreprenori 63907 POSDRU 5.817.098,00 lei Sava Maria POSDRU_63907
Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul liceal, care predau discipline economice 63908 POSDRU 20.442.630,00 lei Airinei Dinu Fişa
Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si manageriale in zona IMM-urilor inovative din Romania pentru formarea si promovarea parteneriatelor nationale si transnationale 63922 POSDRU Roman Teodora Fişa
Universitatea pentru viitor în societatea comunicării 64075 POSDRU Farte Gheorghe-Ilie Fişa
Program de formare a competentelor de cercetare si profesionale pentru masteranzii din domeniul stiintelor sociale 64088 POSDRU 8.250.900,00 lei Gavriluţă Nicu Fişa
Studii doctorale moderne: internationalizare si interdisciplinaritate 76841 POSDRU 26.664,00 lei Călţun Ovidiu Fişa
Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional 132400 POSDRU 13.028.190,00 lei Gavriluţă Nicu POSDRU_132400
Programedoctoralesi post-doctorale de excelenta pentruformarea de resurse umane inalt calificate pentru cercetare in domeniile Stiintele Vietii, Mediului si Pamantului 133391 POSDRU 1.080.755,46 lei Georgescu Iuliana Fişa
Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România 134197 POSDRU Onofrei Mihalea Fişa
Perfectionarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar care predau disciplina religie 134267 POSDRU 12.950.309,10 lei Mihalache Adrian Sorin Fişa
Studentii de azi, profesionistii de maine 137280 POSDRU 1.773.017,44 lei Creţu Carmen POSDRU_137280
Programe de studiiflexibileși competitive pentru IT&C înRegiunea de Dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C) 138873 POSDRU 2.171.375,00 lei Iftene Adrian Fişa
Studiilejuridice – întreteorieșipractică 139710 POSDRU 160.355,00 lei Septimiu Vasile Panainte POSDRU_139710
Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetaremultiregională (CCPE) 140863 POSDRU 2.250.208,43 lei Zahariuc Petronel Fişa
Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi de chimie 141661 POSDRU Mangalagiu Ionel POSDRU_141661
Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ 141699 POSDRU 1.799.432,57 lei Toader Tudorel Fişa
Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România 142115 POSDRU 1.639.064,40 lei Georgescu Mircea Radu Fişa
Calitate, excelenţă şi mobilitate transnaţională în cercetarea doctorală 155383 POSDRU 5.852.285,00 lei Gavriluţă Nicu POSDRU_155383
Sprijinpentrudoctoranzi in domeniul stiintelor economice 155656 POSDRU 3.596.740,00 lei Fişa

Contact Biroul Proiecte de Dezvoltare

E-mail: sef.bpd@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, 2338, 2340

Adresă: Str. Lascăr Catargi, nr. 54, RO-700107, Iaşi