Revista presei educaționale

Revista presei, 22 mai 2018

Senatul Universitatii Cuza din Iasi a luat IMPORTANTE masuri de ordin academic. In prim-plan sunt posturi scoase la concurs

Noi decizii au fost luate de Senatul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi. Totul s-a intamplat in sedinta ordinara programata pe 17 mai 2018.

Astfel, a avut loc aprobarea Comisiilor de concurs pentru posturile didactice si de cercetare stiintifica, pe perioada determinata si nedeterminata, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Astfel, Plenul Senatului de la Cuza a aprobat Comisiile de concurs pentru ocuparea a 25 de posturi didactice si de cercetare stiintifica vacante. Este vorba de trei posturi de conferentiar universitar si un post de profesor universitar pe perioada nedeterminata, sase posturi de lector universitar pe perioada nedeterminata, opt posturi de asistent pe perioada determinata, cinci posturi de cercetator stiintific III pe perioada nedeterminata, trei posturi de cercetator stiintific si cinci posturi de asistent cercetare stiintifica pe perioada determinata.

Apoi, a fost aprobata Metodologia privind mentinerea calitatii de titular în învatamântul universitar si/sau în cercetare, dupa împlinirea vârstei de 65 de ani.

„În sinteza: mentinerea calitatii de titular în învatamântul universitar si/sau în cercetare, dupa împlinirea vârstei de 65 de ani pentru anul universitar urmator, se acorda doar în cazul în care Universitatea/Facultatea/Departamentul nu poate acoperi normele didactice sau de cercetare cu titulari existenti, în conditiile impuse de standardele Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior (ARACIS) pentru domeniul si/sau programul/programele de studii în care îsi desfasoara activitatea respectivul titular. Cererea va fi fundamentata pe un Raport de necesitate, întocmit si semnat de Decan si Directorul de Departament privind necesitatea de constituire a normei în cauza în anul universitar urmator, cu indicarea expresa a standardelor ce impun mentinerea. Raportul va include si o analiza a situatiei financiare a Facultatii/Departamentului si a resurselor financiare afectate pentru aceasta eventuala mentinere. Cererea de mentinere este admisibila în masura în care titularul cererii îndeplineste conditiile specifice, pentru calitatea de profesor universitar/cercetator grad I, stabilite prin standardele Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU)”, a precizat prof. univ. dr. Gabriel Ovidiu Iancu, presedintele Senatului de la UAIC.

De asemenea, membrii forului coordonat de acesta a aprobat Structura anului universitar 2018-2019 si Manualul Calitatii al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi.

Publicație : Bună Ziua Iași

„România întregită la Centenar. Istoria între adevăr şi manipulare“, la BCU

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu“ din Iaşi organizează astăzi un eveniment încadrat în seria manfiestărilor Festivalului Internaţional al Educaţiei 2018, în care prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, prorector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, va susţine o conferinţă pe teme istorice.

Cu titlul „România întregită la Centenar. Istoria între adevăr şi manipulare“, conferinţa va avea loc de la ora 18.00, în aula Bibliotecii şi atinge punctual mai multe aspecte ale istoriei moderne ale României.

În cadrul acestui eveniment, profesorul îşi va prezenta şi volumul apărut recent, cu titlul „ISTORIA. Între adevăr şi manipulare“, apărută la Editura Şcoala Ardeleană în 2018.

„Cartea cuprinde un text autobiografic şi o serie dintre interviurile – din presa scrisă, la Radio Iaşi şi la mai multe posturi de televiziune acordate în ultimele două decenii. Selecţia a urmărit mai ales criterii gazetăreşti. Se construieşte astfel o perspectivă – în evoluţie – asupra istoriei României, mai ales pentru secolele XIX-XXI. Mesajele: cine nu ştie istorie poate fi uşor manipulat; la nivel de naţiune, dacă uităm istoria, ne pierdem identitatea“, precizează profesorul în argumentul volumului.

Publicație : Ziarul de Iași

Granturi pentru tinerii cercetători, finanţate de Universitatea Tehnică

 Tinerii cercetători de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi (TUIASI) vor beneficia de granturi interne oferite de instituţia de învăţământ superior din fonduri proprii.

Astfel, 11 dintre proiectele depuse de către aceştia la competiţia naţională de granturi desfăşurată de Uniunea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), care au fost evaluate cu punctaj eligibil de peste 80 de puncte, dar nu au fost finanţate, vor beneficia de fi­nanţare din partea TUIASI în valoare de 10.000 lei. Gran­turile interne ale TUIASI sunt acum în etapa de contractare, data de începere a activităţii propriu-zise fiind 1 iunie.

„Chiar dacă finanţarea nu este foarte mare, considerăm că schema de granturi interne TUIASI constituie, pentru tinerii noştri colegi, o oportunitate de a acumula experienţă în ma­nagementul proiectelor şi de a iniţia cercetări în domeniul lor de interes. Activitatea de cercetare desfăşurată de fiecare echipă trebuie să se finalizeze cu cel puţin câte o lucrare pu­blicată în reviste indexate ISI cu factor de impact“, a declarat prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, prorector responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare la TUIASI.

Pe lângă finanţarea oferită de către TUIASI, tinerii cercetători mai au şansa de a participa şi la o competiţie naţională de granturi de cercetare care va fi organizată la nivelul Alianţei Române a Universităţilor Tehnice (ARUT), primele astfel de finanţări pentru tineri cercetători oferite de un consorţiu. Prin acest program, fiecare universitate membră ARUT va acorda câte un grant pe fiecare domeniu de specializare ştiinţifică.

Valoarea unui grant reprezintă echivalentul a 10.000 de euro, pentru acest an Universitatea Tehnică din Iaşi urmând să finanţeze din venituri proprii patru granturi. Granturile ARUT şi cele TUIASI se adresează exclusiv personalului didactic şi de cercetare angajat pe perioadă nedeterminată sau determinată la universitate.

 Publicație : Ziarul de Iași și Bună Ziua Iași

 

 

 

 

Important:

  • Revista presei conţine fragmente preluate, fără nici o modificare, din articolele despre învăţământul superior ce apar în presa locală, regională şi naţională.
  • Revista presei este o reflectare imparţială a presei educaţionale, cu misiunea clară de a prezenta noutăţile şi ştirile cu adevarat importante pentru mediul academic.
  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" atrage atenţia că nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor apărute în presă, redate pe această pagina exact în forma în care au aparut în publicaţiile respective.
  • Responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor aparţine în totalitate autorilor acestora (sursei).

Serviciul de monitorizare a presei

Realizator: Dr. Bogdan Baghiu
Contact: promovare@uaic.ro

360uaic[1]

Dacă aveţi informaţii, noutăţi pe care le doriţi afişate pe site-ul nostru, trimiteţi un email la adresa promovare@uaic.ro, menţionând în titlul mesajului “Pentru 360 UAIC”. Aşteptăm sugestiile dumneavoastră cu privire la conţinutul noului site la aceeaşi adresă de email. Vă mulţumim.