Revista presei, 18 mai 2021

Iașul academic, prezent la Universitatea din Turku, unde se vor întruni membri ai comunităților academice din cele 7 universități EC2U

Universitatea „Cuza” din Iași, singura reprezentantă a României la Universitatea din Turku, unde se vor întruni membri ai comunităților academice din cele 7 universități EC2U. Aici, Consorțiul de Universități Europene EC2U anunță organizarea celui de-al doilea forum on-line

În perioada 19-21 mai 2021 va avea loc cel de-al doilea Forum al Consorțiului de Universități Europene EC2U, din care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) face parte, alături de universități partenere din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Portugalia și Spania. Evenimentul va fi organizat în format virtual de către Universitatea din Turku, din Finlanda, și va întruni membri ai comunităților academice din cele 7 universități EC2U (UAIC, Coimbra, Jena, Pavia, Poitiers, Salamanca și Turku) și reprezentanți ai autorităților de la nivel local și regional.

Vor fi dezbătute în cadrul evenimentului aspecte legate de sustenabilitatea socială, cooperarea între universități și orașe

Vor fi dezbătute în cadrul evenimentului aspecte legate de sustenabilitatea socială, cooperarea între universități și orașe, recunoașterea implicării studenților și micro-certificările ca instrument pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Pe parcursul celor 3 zile vor avea loc dezbateri, discuții deschise, webinarii și activități interactive la care sunt invitați să participe membrii comunităților academice ale celor șapte universități europene. UAIC va fi reprezentată, în programul evenimentului, prin conf. univ. dr. Daniela Muntele, care va susține o sesiune de prezentare a activității de consiliere psihologică acordată voluntar de studenții Facultății de Psihologie și Științe ale Educației studenților Erasmus în perioada pandemiei de COVID-19.

Prof. univ. dr. Adrian Iftene, decan al Facultății de Informatică, va prezenta colaborarea UAIC cu Primăria Iași în proiectul „Iași Smart City”

De asemenea, prof. univ. dr. Adrian Iftene, decan al Facultății de Informatică, va prezenta colaborarea UAIC cu Primăria Iași în proiectul „Iași Smart City”. Activitățile studențești vor include workshop-ul „Peer Support and Peer Counselling of Student in EC2U”, o activitate interactivă coordonată de prof. univ. dr. Daniela Tatiana Șoitu, la care sunt invitați să participe cât mai mulți studenți. Forumul EC2U este organizat la fiecare șase luni de către Alianța EC2U pentru a aduce în prim-plan problemele de actualitate din societate și pentru a încuraja schimbul de bune practici la nivel european prin încurajarea unei comunicări cât mai deschise. Programul complet al evenimentului poate fi consultat aici: https://ec2u.eu/ec2u-forum-19-21-may-2021/ .

UAIC din Iași, prima universitate modernă a României, va contribui la interesantul proiect intitulat generic „European Campus of City-Universities” (EC2U)

De reamntit că, încă de anul trecut, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost prima universitate modernă a României care contribuie la interesantul proiect intitulat generic „European Campus of City-Universities” (EC2U). Acesta este titlul proiectului prin care UAIC va inova în educație și cercetare alături de alte 6 universități membre ale Grupului Coimbra. Este vorba despre importantele instituții de învățământ superior din: Jena (Germania), Pavia (Italia), Poitiers (Franța, coordonator de proiect), Salamanca (Spania), Turku (Finlanda) și Coimbra (Portugalia).

Alianța EC2U va crea un campus universitar de dimensiune europeană, ilustrând valorile europene

Noul program de studii va fi supus acreditării Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR). Totul în perioada imediat următoare va fi inclus în oferta academică a universităților partenere pentru anul academic 2021-2022.

Alte activități care vor fi realizate în cadrul proiectului includ participarea la crearea a încă două institute virtuale de cercetare – în domeniile calității educației și a dezvoltării sustenabile a orașelor – comunicarea rezultatelor științifice către comunitate, organizarea de conferințe, școli de vară, evenimente culturale și sportive comune, crearea unei platforme virtuale comune, precum și activități care reunesc studenți, comunități, reprezentanți ai mediului economic, autorități locale și naționale din cele 7 orașe implicate. Alianța EC2U va crea, astfel, un campus universitar de dimensiune europeană, ilustrând valorile europene și contribuind la formarea unui ecosistem inteligent al învățământului superior printr-un model nou de educație de calitate într-o societate civică incluzivă.

Alianța reprezintă, astfel, o comunitate de 180.000 de studenți, profesori și cercetători

Proiectul aprobat este rezultatul eforturilor comune începute în 2017, care au dus la înființarea Alianței EC2U, formată din universități angajate atât în comunitatea academică internațională, cât și în comunități locale din Nordul, Sudul, Estul și Vestul Uniunii Europene (UE). Alianța reprezintă, astfel, o comunitate de 180.000 de studenți, profesori și cercetători, în comunități locale de peste 1.600.000 de cetățeni. Acest consorțiu multi-cultural și plurilingv își propune dezvoltarea unui spațiu academic inovator care să permită schimburi intense între cele 6 universități și între orașele acestora, contribuind la realizarea unei Europe mai unite și mai puternice.

Publicație: Bună Ziua Iași

Revoluție în Educația din România! Universitatea „Cuza” din Iași, în prim-planul modificărilor care schimbă radical învățământul superior și influențează viitorul a mii și mii de tineri

Universitatea „Cuza” din Iași, alături de celelalte 4 cele mai importante instituții de învățământ superior din România, propun modificări care ar putea schimba radical învățământul superior. Acestea au prezentat o agendă structurată pe 10 paneluri cu teme actuale care vizează politicile educaționale din învățământul superior

Consorțiul „Universitaria”, alcătuit din: Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, s-a reunit în format on-line, în data de 14 mai 2021, cu o agendă structurată pe 10 paneluri cu teme actuale care vizează politicile educaționale din învățamântul superior. Aceștia au dezbătut temele aflate pe Ordinea de Zi, au formulat concluzii și propuneri de măsuri concrete pentru recunoașterea și stimularea reală a performanței în universitățile românești și au făcut schimb de bune practici în contextul special al activităților desfășurate în ultimele trei semestre și din perspectiva anului universitar 2021-2022.

Consorțiul „Universitaria” atrage atenția decidenților asupra necesității imperioase de îmbunătățire a sistemului de finanțare

Membrii Consorțiului consideră că este necesară o finanțare dintr-un program analog pentru susținerea funcționării infrastructurii de cercetare existente și a resursei umane implicate, astfel încât universitățile să-și poată propune și proiecte pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea cercetării universitare. Pe de altă parte, Consorțiul atrage atenția decidenților asupra necesității imperioase de îmbunătățire a sistemului de finanțare prin calcularea costului real pe student și asigurarea unui sistem echilibrat de cuantificare a indicatorilor relativi și absoluți, luați în calcul la fundamentarea finanțării suplimentare. Pentru întărirea cooperării universitare, dar și pentru diversificarea ofertei academice, corelată cu dinamica pieței muncii, universitățile membre ale Consorțiului au decis organizarea în comun a unor programe academice, inclusiv cu dublă diplomă și/sau utilizarea sistemului de micro-credite, precum și utilizarea împreună a bazelor de practică pe care le acestea le dețin.

Cele 5 mari universități membre ale Consorțiului solicită revizuirea domeniilor prioritare în noul context național și european

Cele 5 mari universități membre ale Consorțiului solicită revizuirea domeniilor prioritare în noul context național și european și corelarea acestora cu cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii și, implicit, acordarea suplimentară a locurilor finanțate de la buget pe aceste domenii. În perspectiva pregătirii procesului didactic pentru anul universitar 2021-2022, membrii Consorțiului „Universitaria” reiterează importanța vaccinării cadrelor didactice, a studenților și personalului didactic-auxiliar și nedidactic din universități, astfel încât să poată decide revenirea în condiții cât mai sigure în amfiteatre, săli de seminar, cămine etc. În același timp, cele 5 mari universități atrag atenția asupra necesității adaptării legislației privind modul de organizare a învățământului superior la condițiile post-pandemie, valorificând experiențele pozitive din perioada organizării on-line a activităților didactice.

Susținerea inițiativei Ministerului Educației și Cercetării cu privire la implementarea unui program de finanțare

Pe de altă parte, în Rezoluția transmisă de Consorțiu se regăsesc, printre altele, susținerea inițiativei Ministerului Educației și Cercetării cu privire la implementarea unui program de finanțare a cercetării în învățământul superior; armonizarea criteriilor de performanță academică, astfel încât acestea să reflecte mai corect contribuția la funcțiile universității moderne; învățământul preuniversitar românesc parcurge o perioadă critică din perspectiva resursei umane înalt calificate, meseria de cadru didactic rămâne, în continuare, una neatractivă și, în acest context, se consideră ca fiind esențială finanțarea corespunzătoare, fie printr-un proiect specific, similar celui aflat în derulare, fie într-un alt mod identificat de Ministerul Educației.

De asemenea, pentru o pregătire corespunzătoare a absolvenților, se consideră a fi necesară creșterea numărului de ore alocate disciplinelor de specialitate, fără a impacta numărul de ore alocate disciplinelor psihopedagogice. Pentru a facilita accesul absolvenților pe piața muncii, se propune o flexibilizare în introducerea programelor în RNCIS, în sensul de a alege ocupații din una sau mai multe grupe de bază.

Universitățile membre ale Consorțiului „Universitaria” au făcut față provocărilor în materie de internaționalizare pe care criza sanitară COVID-19 le-a presupus

Universitățile membre ale Consorțiului „Universitaria” au făcut față provocărilor în materie de internaționalizare pe care criza sanitară COVID-19 le-a presupus, menținând activă prezența noastră pe piața educațională internațională și adaptând serviciile specifice internaționalizării la noul context pandemic. A fost subliniată nevoia unei strategii comune în relația cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și alte instituții relevante, care să determine: flexibilizarea procesului de acordare a vizelor de studii studenților internaționali care doresc să studieze în România, armonizarea legislației referitoare la temele ce țin de micro-credentials, joint degrees și virtual mobilities, acordarea de burse de studii de către statul român studenților străini.

Se solicită Ministerului Fondurilor Europene și Investițiilor acordarea unui rol mai important universităților din România în procesul de consultare pentru pregătirea noului cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027, susținerea dialogului social în vederea îmbunătățirii legislației salarizării în contextul în care se conturează un astfel de proces. Totodată, se dorește completarea Art. 209 alin. (1) b) din Legea Educației Naționale, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din Senatul universitar și din consiliile facultăților, astfel încât reprezentativitatea studenților la alegerile rectorului să fie de minimum 25 la sută. Mai mult, se impune clarificarea, în Legea Educației Naționale, asupra condiției de maximum 4 ani, în care se poate deține calitatea de student reprezentant, indiferent de funcție, cu precizarea clară că nu se cumulează mandatele desfășurate în paralel în structurile de conducere.

Publicație: Bună Ziua Iași și Bună Ziua Iași

 UAIC organizează 11 școli de vară ROSE pentru liceeni

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va desfășura, în perioada iulie-septembrie 2021, 11 școli de vară gratuite dedicate elevilor de liceu, finanțate din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) de către Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială). Școlile de vară au ca scop organizarea de cursuri și alte activități relevante destinate elevilor de liceu, cu precădere celor dezavantajați social, pentru încurajarea finalizării de către aceștia a studiilor liceale și facilitarea continuării educației la nivel terțiar.

Școlile de vară, cu o durată de două săptămâni, se vor desfășura în campusul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Elevii participanți vor beneficia de cazare și masă pe toată perioada programului, iar facultățile implicate vor asigura toate resursele necesare realizării activităților. Pe parcursul școlilor de vară, elevii vor fi monitorizați în permanență de cadre didactice și studenți supraveghetori. Toate activitățile școlilor de vară se vor desfășura respectând normele în vigoare cu privire la prevenirea răspândirii virusului SAR-CoV-2 și participanților li se vor pune la dispoziție soluții de dezinfectare și măști de protecție.

În cazul în care orașul Iași va intra în scenariul roșu sau se va institui carantină la nivel zonal, regional sau național, activitățile școlilor de vară se vor desfășura în mediul on-line.

Până la ce data se pot înscrie elevii

Elevii care studiază la unul dintre liceele eligibile în cadrul Proiectului ROSE (https://www.edu.ro/proiectul-rose-list%C4%83-licee-eligibile) se pot înscrie, începând cu data de 17 mai, la una dintre următoarele școli de vară:

 1. „Vreau să fiu student la Litere! – LiteratIS” (Facultatea de Litere), 11-24 iulie 2021;
 2. „Vacanță juridică DREPT în Iași – Drept în Iași!” (Facultatea de Drept), 11-24 iulie 2021;
 3. „Şcoală de vară pentru Economiști – EconomIS” (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor), 5-18 iulie 2021;
 4. „Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! GEO-GEO” (Facultatea de Geografie și Geologie), 5-18 iulie 2021;
 5. „Experiență universitară timpurie pentru elevii aflați în situații de risc: program-punte în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano Catolică – TEOSPOR” (Facultatea de Educație Fizică și Sport și Facultatea de Teologie Romano-Catolică), 11-24 iulie 2021;
 6. „Şcoală de vară pentru Ştiințe: program punte pentru tranziția de la liceu la universitate – Vara Ştiințelor” (Facultatea de Biologie și Facultatea de Chimie), 18-31 iulie 2021;
 7. „Şcoala de vară în domeniul Teologiei Ortodoxe şi Istoriei pentru îmbunătățirea oportunităților de participare la învățământul universitar a elevilor cu risc de abandon – TEOIST” (Facultatea de Teologie Ortodoxă și Facultatea de Istorie), 18-31 iulie 2021;
 8. „De-ale viitorului: informatică și matematică – INFORMAT (Facultatea de Informatică și Facultatea de Matematică), 30 august – 12 septembrie;
 9. „Descoperă-ţi vocaţia prin educaţie! Şcoala de vară – Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – DEVO” (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei), 5-18 iulie 2021;
 10. „Vino la Facultatea VERDE” (Facultatea de Biologie), 18-31 iulie 2021;
 11. „Cum ajung profesor/antrenor?” Şcoala de vară – CAPA (Facultatea de Educație Fizică şi Sport), 22 august – 4 septembrie 2021.

Publicație: Bună Ziua Iași

Précarité, solitude… l’annus horribilis des étudiants étrangers en France

Eloignés de leurs familles, qui n’ont pas toujours pu maintenir leurs aides, les étudiants étrangers ont cumulé les difficultés. Entre isolement, anxiété et perte de leurs jobs d’appoint, ils racontent un long tunnel où la solidarité les a maintenus à flot.

Danielle Monsef Abboud, Libanaise de 25 ans, venue en France pour suivre un master à AgroParisTech, repasse le fil des épreuves que la crise sanitaire lui fait traverser depuis plus d’une année : un emploi qui disparaît avec le premier confinement, des revenus qui se tarissent, une vie sociale qui s’étiole, la menace de se retrouver sans logement, une famille éloignée, l’échéance d’un visa qui s’approche à grand pas. Rien ne va. Ni la volonté de réussir, ni les compétences qu’elle a acquises ne sont récompensées.

« Heureusement, en France, les églises sont toujours ouvertes, m’y poser me redonne un peu de foi », assure la jeune femme, assise sur un banc de pierre de la Cité internationale universitaire de Paris.

Si nombre d’étudiants ont souffert de difficultés matérielles et psychologiques pendant cette année de pandémie, il est un groupe qui, au fil des enquêtes, semble avoir encore plus pâti des restrictions et des contraintes liées à cette crise : les étudiants étrangers. Ces jeunes – ils sont environ 358 000 en France – cumulent en effet les difficultés : éloignement familial, isolement, non-éligibilité à certaines aides ou méconnaissance de celles auxquelles ils auraient droit…

Comme les autres étudiants, beaucoup ont été confrontés à de grandes difficultés pour décrocher un job d’appoint pour financer leur quotidien, nombre de ces emplois ayant disparu. Une situation d’autant plus compliquée quand leurs familles restées dans leurs pays, elles-mêmes touchées par la crise, ont diminué voire supprimé leur soutien financier.

30 000 paniers distribués depuis un an

D’après une enquête menée par l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE) auprès de 6 130 personnes, 23,1 % des étudiants étrangers interrogés n’ont pas mangé à leur faim pendant le premier confinement et 47 % ont rencontré plus de difficultés financières qu’en temps normal, contre 12,3 % des étudiants français.

Créée par des étudiants de l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, l’association Co’p1 Solidarités étudiantes, qui organise des distributions alimentaires, a mené une enquête d’octobre à décembre 2020 auprès d’un panel de 1 122 bénéficiaires de colis alimentaires : 63 % étaient des étudiants étrangers.

Le symptôme le plus visible de la précarité exacerbée qui touche les étudiants étrangers, ce sont les files d’attente sur les points de distribution alimentaire. Dès avril 2020, lors des premières semaines du premier confinement, le Secours populaire, les Restos du cœur organisent des distributions pour les étudiants. Des dizaines de mètres de file d’attente se forment devant les résidences des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous).

Publicație: Le Monde

Important:

 • Revista presei conţine fragmente preluate, fără nici o modificare, din articolele despre învăţământul superior ce apar în presa locală, regională şi naţională.
 • Revista presei este o reflectare imparţială a presei educaţionale, cu misiunea clară de a prezenta noutăţile şi ştirile cu adevarat importante pentru mediul academic.
 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" atrage atenţia că nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor apărute în presă, redate pe această pagina exact în forma în care au aparut în publicaţiile respective.
 • Responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor aparţine în totalitate autorilor acestora (sursei).

Serviciul de monitorizare a presei

Realizator: Dr. Bogdan Baghiu
Contact: promovare@uaic.ro

360uaic[1]

Dacă aveţi informaţii, noutăţi pe care le doriţi afişate pe site-ul nostru, trimiteţi un email la adresa promovare@uaic.ro, menţionând în titlul mesajului “Pentru 360 UAIC”. Aşteptăm sugestiile dumneavoastră cu privire la conţinutul noului site la aceeaşi adresă de email. Vă mulţumim.